Pregled vzorčnih notranjih pravil

Naziv podjetja: Uprava Republike Slovenije za javna plačila
Matična številka: 1572814000

Sedež podjetja:
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana

Poštni naslov:
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana

Elektronski naslov:   ujp@ujp.gov.si
Spletni naslov: http://www.ujp.gov.si/
Telefon: 014751651
Telefaks: 014751707


Opis namena vzorčnih notranjih pravil: Notranja pravila ponudnika storitve eHramba.si predstavljajo krovni dokument, ki opredeljuje splošne določbe o notranjih pravilih in dokumentaciji, določbe o notranji organizaciji ter vlogah in pooblastilih, določbe o infrastrukturi in informacijski varnosti ter določbe o upravljanju gradiva. Obseg Notranjih pravil je storitev zajema in hrambe dokumentarnega in arhivskega gradiva v digitalni obliki ter spremljevalnih storitev.
Osebe, ki lahko vzorčna notranja pravila prevzamejo: proračunski uporabniki, ki pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila oddajo vlogo za vključitev v sistem e-hrambe in z izbranim ponudnikom storitev sklenejo pogodbo v okviru vsakokratnega skupnega javnega naročila Uprave Republike Slovenije za javna plačila, katerega predmet so storitve zajema gradiva e-računov in pripadajoče e-dokumentacije ter metapodatkov v sistem e-hrambe
Dokumenti vzorčnih NP:
Sklep_o_spremembah_in_dopolnitvah_notranjih-pravil.pdf
ujp.zip
Datum veljavnosti VNP: 7.3.2024
Datum potrditve VNP: 7.3.2019