Pregled akreditacij

Naziv podjetja: ZZI d.o.o.
Matična številka: 5366569

Sedež podjetja:
Pot k sejmišču 33
1231 Ljubljana - Črnuče

Poštni naslov:
Pot k sejmišču 33
1231 Ljubljana - Črnuče

Elektronski naslov:   info@zzi.si
Spletni naslov: www.zzi.si
Telefon: 01/530-33-00
Telefaks: 01/530-33-40


Akreditirana:eHramba.si
Datum akreditacije:27.1.2012, Povzetek sklepa: e-ARS 2012/AS001,Veljavnost: 27.1.2013
Podaljšanje akreditacije:27.1.2013, Sklep: e-ARS 2012/AS001-P1,Veljavnost: 27.1.2014
Podaljšanje akreditacije:1.4.2014, Sklep: e-ARS 2012/AS001-P2,Veljavnost: 1.4.2015
Podaljšanje akreditacije:23.6.2015, Sklep: e-ARS 2015/CS004,Veljavnost: 23.6.2016
Podaljšanje akreditacije:23.6.2016, Sklep: e-ARS 2016/CS003,Veljavnost: 23.6.2017
Podaljšanje akreditacije:4.7.2017, Sklep: e-ARS 2017/CS003,Veljavnost: 4.7.2018
 
Povezava na vlogo: Uporabljena akreditirana programska oprema (370)
Povezava na vlogo: Uporabljena akreditirana strojna oprema (248)
Povezava na vlogo: Potrjena notranja pravila (90)